Alfa College te Hogeveen

Het Alfa College is een school in Hogeveen welke wordt gerenoveerd. Voor Leerkes Elektro werken wij de installatie uit in revit. Een groot gedeelte van de bestaande installatie blijft gehandhaafd. Deze word eerst in een 3D model verwerkt en vervolgens wordt deze uitgebreid met aanvullende wensen vanuit de opdrachtgever. De school wordt in verschillende fases gerenoveerd en zal volledig afgerond moeten zijn eind 2020.